Om Annette Johansson

2015: verksam i Advokat Annette Johansson AB

2012 – 2015: verksam i Advokaterna Nils Gårder & Annette Johansson AB

2011: medlem i Sveriges advokatsamfund

2007 – 2012: biträdande jurist Advokaterna Alfredson, Gårder & Sandberg HB

2006 – 2007: hovrättsfiskal Göta hovrätt

2005 – 2006: föredragande Statens va-nämnd

2003 – 2005: tingsnotarie Stockholms tingsrätt

2003: jur.kand. Uppsala universitet